tankFALT


Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemi

tankFALT

Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemi


MARINI tankFALT Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemleri; hızlı ısıtma, yüksek verim, ekonomik işletme ve kaliteli işçiliği ile her türlü stok ve servis uygulamalarınız için en uygun ekipmandır.
Bitüm, PMB, emülsiyon, fuel-oil, dizel vb. malzemelerin depolandığı tanklar proje ihtiyaçlarınıza uygun olarak istenilen kapasitelerde üretilebilmektedir. Bu tanklar ısıtma yüzey alanları, izolasyon vb. özellikleri yönünden esnek, kaliteli ve uzun ömürlü şekilde üretilmektedir. Ayrıca yerinde imal edilen büyük stok tankı ve bitüm havuzu gibi ihtiyaçlarınıza da cevap verebilmekteyiz.

  • İhtiyacınıza göre yatay veya dikey, elektrik veya kızgın yağ ısıtmalı tasarım ve üretim.
  • Proje ihtiyaçlarına göre yatay veya dikey karıştırıcılı tasarım ve üretim.
  • Üretilen her bir tankımıza basınç ve kaçak testi uygulanmaktadır ve istenilen kalite dokümantasyonları mevcuttur.
  • Kızgın yağ ısıtmalı tanklarımızda sadece yüksek kaliteli çelik çekme borudan mamul serpantin kullanılmaktadır.
  • Tesisatlarımızda yüksek kaliteli bitüm pompası, vana ve ekipmanlar kullanılmaktadır.
  • Opsiyonel; tanklara termostatik kontrol sistemi eklenebilmektedir.
  • Opsiyonel; loadcell’li tartım sistemi ile tank içindeki malzemelerin hassas tartımı mümkündür.
  • Opsiyonel; minimum - maksimum veya sürekli seviye sensörleri.
38m³ - 40’ Open Top konteyner
50m³ - Standart Treyler
100m³ - Mega Treyler
Kızgın Yağ ya da Elektrik
50m³ - Standart Treyler
60m³ - Standart Treyler
80m³ - Mega Treyler
Kızgın Yağ ya da Elektrik